WA Sutanto

Guru SD Bendungan III Karangmojo Gunungkidul. Pernah GTT 12 tahun. Hobinya kadang baca atau nulis cerita. Pernah tahun 2013 masuk ...

Selengkapnya

Korok Kuping Kanthi Knalpot

Minggu iki pas ono kampanye.jan suarane! Sak desa krungu kabeh. Tansaya sing ngadhep dalan sing kanggo liwat arak-arakkan ini, jan dadi bolong kupinge! Iki pancen pesta lan pestane suara sing nggleyer-nggleyerke pit montor. Bocah-bocah umuran las-lasan tahun. Ono uga sing wis kur-kuran tahun. Dhewekke padha seneng-seneng anggone pesta suara.

Suguhane suara knalpot kenceng banget, kuping kaya dikorok nganggo sapu sada. Bocah-bocah padha budhek amarga kupinge disumpel gandhen. Sing wujud kapas sak bongkok. Dadi mbok nganti peyok motore tetep wae ora krungu. Seneng gawe budhek liyan. Iki terus piye?

Kanggone wong liwat ora siap amargo ora nggowo tutup kuping. Sing pingin ora papagan karo wong-wong budheg mau mulane golek dalan liyane. Ngerti yen ono suara sing mbolongke kuping. Malah-malah ono sing mbenging nganti pirang-pirang ndina.

Blong-blongan kenalpot dadi masalah suwe sing nganti saiki disenengi bocah-bocah budheg. Perlu opo ora. Sing jelas suwarane mecahke kendhangan kuping. Montor sing dialihke kanggo ngumbar suara. Kaya sing arep direbut yha suara-suara sing bakal mbolongi gambar jago-jago sing digleyer-gleyerke mau.

DISCLAIMER
Konten pada website ini merupakan konten yang di tulis oleh user. Tanggung jawab isi adalah sepenuhnya oleh user/penulis. Pihak pengelola web tidak memiliki tanggung jawab apapun atas hal hal yang dapat ditimbulkan dari penerbitan artikel di website ini, namun setiap orang bisa mengirimkan surat aduan yang akan ditindak lanjuti oleh pengelola sebaik mungkin. Pengelola website berhak untuk membatalkan penayangan artikel, penghapusan artikel hingga penonaktifan akun penulis bila terdapat konten yang tidak seharusnya ditayangkan di web ini.

Komentar

Dipun sumpel mawon, Pak. Terus wedangan.

14 Apr
Balas

hhh...leres Pak, Monggo katuran. Sip manteb wedangan Ginasthel.

14 Apr

Sami Pak...dados radi ajrih nek liwat margi ageng...hehehe. Sugeng enjang Pak..barakallah Pak

14 Apr
Balas

lha nggih Bun, Lha wong sedino isine suara knalpot. Mubeng mboten enten rampunge. Jan...jian.

14 Apr

Bergabung bersama komunitas Guru Menulis terbesar di Indonesia!

Menulis artikel, berkomentar, follow user hingga menerbitkan buku

Mendaftar Masuk     Lain Kali