WA Sutanto

Guru SD Bendungan III Karangmojo Gunungkidul DI Yogyakarta 55891...

Selengkapnya

Ngenal Naskah Jawa

Ngungak Serat Jayengkara

Perlu sinau naskah kuno. Bisa ngerti apa sing kasimpen ing tulisan mau. Bisa kanggo patuladhan anak putu.

Klebu anane pagelaran ing Kraton Ngayogjakarta (7 Maret-7 April) 2019. Manggon ing Bangsal Pagelaran.

Kanyata ing tahun 1812 Naskah Serat Jayengkara dirampas Inggris rikala geger Sepei. Ing naskah sing wis disalin kanthi ujud digital. Lan bisa mbukak kasusatran Jawa.

Serat sing katulis Truna Wisastra ing jaman HB II, 7 Nonember 1803. Isi crita putra mbarep kraton. Raden Jayengkara durung siap lenggah dampar. Piyambakke milih ngulandara golek ilmu. Kenegaraan,moral,lan kemiliteran.

Rikala ono musuh sing ngancam negarane. Sing kudu golek dalan amrih bisa ngatasi bebaya mau. Wusanane Jayengkara gawe tentara saka papan sing wis diparani rikala ngulandara mau. Lan bisa menang. ( KR ,9/3)

Naskah sing akeh digawa menyang luar negeri iku dadi bandha sing gedhe regane. Sing saiki lagi mulih sak wise rong abad ono kono. Malah kanthi wujud buku digital.

DISCLAIMER
Konten pada website ini merupakan konten yang di tulis oleh user. Tanggung jawab isi adalah sepenuhnya oleh user/penulis. Pihak pengelola web tidak memiliki tanggung jawab apapun atas hal hal yang dapat ditimbulkan dari penerbitan artikel di website ini, namun setiap orang bisa mengirimkan surat aduan yang akan ditindak lanjuti oleh pengelola sebaik mungkin. Pengelola website berhak untuk membatalkan penayangan artikel, penghapusan artikel hingga penonaktifan akun penulis bila terdapat konten yang tidak seharusnya ditayangkan di web ini.

Komentar

Wah sae niku pak, menawi kersa nyinau dados gudhangipun ilmu.

09 Mar
Balas

Paling mboten saget paring wewarah putra wayah. Supados remen sinau, pados sangu urip. Nuwun bun.

09 Mar

Wow....luar biasa Pak Tanto

09 Mar
Balas

Ok Bun Mari Maju bersama. Belajar berbagai ilmu untuk bekal hidup. Salam sukses.

09 Mar
search